Športovo-technická komisia
KEo-STK-2016/2017-0021
ÚS ŠTK zo dňa 23.03.2017
1. ŠTK ObFZ na základe vzájomnej dohody schvaľuje tieto zmeny termínov: - Štrvťfinále pohára ObFZ KEO: Seňa – Dvorníky-Včeláre sa odohrá dňa 26.3.2017 o 15:00 hod. – bez poplatku. - 14.kolo I.triedy dospelí: Tatran Jasov – Nová Polhora dňa 1.5.2017 o 12:00 hod. – bez poplatku. 2. ŠTK ObFZ na základe kolízii stretnutí schvaľuje zmenu UHČ stretnutí: - 12.kolo II.trieda žiaci: Ťahanovce – Ďurkov sa odohrá dňa 8.4.2017 o 16:30 hod. - 14.kolo II.trieda žiaci: Ťahanovce – Medvede sa odohrá dňa 22.4.2017 o 16:30 hod. - 16.kolo II.trieda žiaci: Ťahanovce – Zlatá Idka sa odohrá dňa 6.5.2017 o 16:30 hod. 3. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnet: - FK Kechnec na zmenu UHČ žiakov na 10:00 hod. – bez poplatku. 4. ŠTK ObFZ zamieta žiadosť TJ Roma Moldava nad Bodvou – poplatok + 5€. 5. ŠTK ObFZ žiada kluby o doručenie zápisov zo stretnutí: - FK Zlatá Idka zo stretnutia 9.kola II.triedy SŽ: Zlatá Idka – Ďurkov, Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2016/2017-0021
Dátum zaevidovania: 24.03.2017 15:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 24.03.2017 15:15