Športovo-technická komisia
KEo-STK-2016/2017-0019
ÚS ŠTK zo dňa 27.10.2016 - poplatky
1. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že Štvrťfinále pohára (3.kolo) sa odohrá dňa 13.11.2016 o 13:30 hod. 2. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ: - 9.kolo, Haniska – Trstené pri Hornáde (dorast) sa odohrá dňa 31.10. o 13:00 hod. – poplatok Haniska + 5€, - 11.kolo, Malá Ida – Perín (žiaci) sa odohrá dňa 29.10. o 10:00 hod. – poplatok Perín + 5€, - 11.kolo, Haniska – Ďurkov (minižiaci) sa odohrá dňa 28.10. o 13:00 hod. – poplatok Haniska + 5€, 3. ŠTK ObFZ nariaďuje tieto termíny neodohraných stretnutí z 22.-23.10.2016: - Ruskov – Nižná Myšľa (dorast) sa odohrá dňa 5.11. o 14:00 hod. (dohoda klubov), - Rozhanovce – Byster (dorast) sa odohrá dňa 5.11. o 14:00 hod. (dohoda klubov), - Veľká Ida – Haniska (dorast) sa odohrá dňa 5.11. o 14:00 hod. (dohoda klubov), - Pyramída – Blažice (žiaci) sa odohrá dňa 12.11. o 10:30 hod. (dohoda klubov), - Slávia TU – Trstené pri Hornáde (žiaci) sa odohrá dňa 5.11. o 11:30 hod. na ihrisku v Trstenom pri Hornáde (dohoda klubov), - Budimír – Valaliky (žiaci) sa odohrá dňa 5.11. o 11:30 hod. (nariadenie ŠTK ObFZ), - Byster – Košické Oľšany (minižiaci) sa odohrá dňa 29.10. o 10:00 hod. v opačnom poradí (dohoda klubov), 4. ŠTK ObFZ žiada kluby o doručenie zápisov zo stretnutí: - FK Bidovce zo stretnutia 10.kola I.triedy SŽ sk.A: Bidovce – Krásna, - FK Zlatá Idka zo stretnutia 9.kola II.triedy SŽ: Zlatá Idka – Ďurkov, 5. ŠTK ObFZ opätovne žiada FK Roma Moldava nad Bodvou o predloženie RP hráčov dospelých a dorastencov do najbližšie zasadnutia odbornej komisie do 03.11.2016. Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2016/2017-0019
Dátum zaevidovania: 11.11.2016 10:31
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 11.11.2016 10:31
5 EUR 11.11.2016 10:32
5 EUR 11.11.2016 10:32