Športovo-technická komisia
KEo-STK-2016/2017-0018
ÚS ŠTK zo dňa 10.11.2016
1. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že Štvrťfinále pohára (3.kolo) sa odohrá dňa 12.11.2016 a 13.11.2016 o 13:30 hod. 2. ŠTK ObFZ žiada FK, ktorých družstvá majú stanovený termín Pohára na 12.11.2016, aby v termíne piatok do 16:00 hod. nahlásili v systéme ISSF stav ihrísk na prípadné odhlásenie resp. odohratie stretnutia v plánovanom termíne tak, aby sme vedeli zrušiť, resp. ponechať odohrať stretnutia. Zároveň žiada FK, ktorých družstvá majú stanovený termín Pohára na nedeľu 13.11.2016, aby v termíne sobota do 16:00 hod. nahlásili v systéme ISSF stav ihrísk na prípadné odhlásenie resp. odohratie stretnutia v plánovanom termíne tak, aby sme vedeli zrušiť, resp. ponechať odohrať stretnutia. 3. ŠTK ObFZoznamuje odložený zoznam dohrávok na jarnú časť: - I.trieda dosp. 14.kolo: Tatran Jasov – Nová Polhora, 4. ŠTK ObFZ žiada kluby o doručenie zápisov zo stretnutí: - FK Zlatá Idka zo stretnutia 9.kola II.triedy SŽ: Zlatá Idka – Ďurkov, Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2016/2017-0018
Dátum zaevidovania: 11.11.2016 09:04
Stav: Nové