Športovo-technická komisia
KEo-STK-2016/2017-0017
ÚS ŠTK zo dňa 03.11.2016
1. ŠTK ObFZ prejednala stretnutie II.triedy: Ruskov – Rozhanovce, na základe správy OK KR ObFZ a rozhodnutia OK DK ObFZ a výpovedí klubov ponechá výsledok dosiahnutý na HP v platnosti. 2. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že Štvrťfinále pohára (3.kolo) sa odohrá dňa 13.11.2016 o 13:30 hod. 3. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ: - 10.kolo, Kalša – Haniska (minižiaci) sa odohrá dňa 5.11. o 13:00 hod. – poplatok Haniska + 5€, 4. ŠTK ObFZ nariaďuje termín stretnutia: - Budimír – Valaliky (žiaci) sa odohrá dňa 5.11. o 10:00 hod., 5. ŠTK ObFZ žiada kluby o doručenie zápisov zo stretnutí: - FK Zlatá Idka zo stretnutia 9.kola II.triedy SŽ: Zlatá Idka – Ďurkov, 6. ŠTK ObFZ opätovne žiada FK Roma Moldava nad Bodvou o predloženie RP hráčov dospelých a dorastencov do najbližšie zasadnutia odbornej komisie do 10.11.2016. Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2016/2017-0017
Dátum zaevidovania: 04.11.2016 10:16
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 04.11.2016 10:16