Disciplinárna komisia
KEo-DK-2017/2018-0013
ÚS DK zo dňa 12.10.2017
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Király Ladislav 1143388 + 10€ (Dvorníky) čl.37/3, Pučan Šimon 1280374 + 5€ (Ťahanovce) čl.37/3, SD Varhola Michal 1376768 + 5€ (Ťahanovce) čl.37/3, SD Závodník Patrik 1280006 + 5€ (Ruskov) čl.37/3, SD Mackanič Matej 1280590 + 5€ (Trstené pri Hornáde) čl.46/1a,2, SD DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Hegeduš Patrik 1223658 + 10€ (Nová Polhora) 1 týždeň do 28.02.2018, Malik Jozef 1090243 + 10€ (Nižná Myšľa) 1 týždeň do 28.02.2018, DK ObFZ žiada FK Medzev a FK Malá Ida o vyjadrenie sa k incidentu v polčasovej prestávke stretnutia I.triedy žiakov sk.B: Medzev – Malá Ida. Pod disciplinárnymi následkami. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2017/2018-0013
Dátum zaevidovania: 13.10.2017 08:35
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ladislav Király 10 EUR 13.10.2017 08:36
Šimon Pučan 5 EUR 13.10.2017 08:36
Michal Varchola 5 EUR 13.10.2017 08:37
Patrik Závodník 5 EUR 13.10.2017 08:37
Matej Mackanič 5 EUR 13.10.2017 08:37
Patrik Hegeduš 10 EUR 13.10.2017 08:38
Jozef Malik 10 EUR 13.10.2017 08:38