Disciplinárna komisia
KEo-DK-2017/2018-0012
ÚS DK zo dňa 05.10.2017
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Jánošík Michal 1195660 + 10€ (Kysak) čl.37/3, Žiga Diego Arpád 1328381 + 5€ (Jasov) čl.37/3, SŽ Na obdobie: Vilner Ondrej 1240582 + 10€ (Nová Polhora) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 02.10.2017 do 23.10.2017, DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Helfen Daniel 1351314 + 5€ (Vyšná Myšľa) 1 týždeň do 28.02.2018, DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný rozhodcovi Tóth Jozef 1022789 + 10€ - 1 týždeň do 30.06.2018. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2017/2018-0012
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 12:54
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Jánošík 10 EUR 06.10.2017 13:02
Diego Arpád Žiga 5 EUR 06.10.2017 13:02
Ondrej Vilner 10 EUR 06.10.2017 13:02
Daniel Helfen 5 EUR 06.10.2017 13:03