Disciplinárna komisia
KEo-DK-2017/2018-0011
ÚS DK zo dňa 28.09.2017
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Svajko Ladislav 1237408 + 10€ (Turňa nad Bodvou) čl.37/3, Žiga Ronald 1280050 + 10€ (Nová Polhora) čl.37/3, Murajda Marián 1258223 + 10€ (Valaliky) čl.37/3, Bartko Gabriel 1281469 + 5€ (Trstené pri Hornáde) čl.37/3, SD Na obdobie: Hegeduš Patrik 1223658 + 10€ (Nová Polhora) podľa čl.37/3 a čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 25.09.2017 do 16.10.2017, Malik Jozef 1090243 + 10€ (Nižná Myšľa) podľa čl.37/3, a čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 25.09.2017 do 16.10.2017, Gábor Tomáš 1232601 + 10€ (Roma Kecerovce) čl.48/1c,2b, na obdobie 6 týždňov od 25.09.2017 do 06.11.2017, Horváth Róbert 1366489 + 5€ (Medzev) čl.49/1b,2b, na obdobie 5 týždňov od 25.09.2017 do 30.10.2017, Jasaň Samuel 1347136 + 5€ (Poproč) čl.49/1b,2b, na obdobie 5 týždňov od 25.09.2017 do 30.10.2017, DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Figura Gabriel 1148456 + 10€ (Trstené pri Hornáde) 1 týždeň do 31.01.2018, DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Budimír pokarhanie + 10€ podľa čl.11 NS funkcionára po stretnutí I.triedy: Zdoba – Budimír, zároveň udeľuje pokarhanie p. Bavoľár Daniel. • FK Byster pokutu 50€ podľa čl.49/1d,4, za stretnutie II.triedy: Kalša „B“ – Byster, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu funkcie hráčovi Sedlák Tomáš 1192096 + 5€ na obdobie 1 mesiaca od 28.09.2017 so 28.10.2017 podľa čl.49/1d,2d. • FK Slovan Kecerovce pokutu 150€ čl.52/1,2a,6, na základe podnetu ŠTK ObFZ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie Pohára: Slovan Kecerovce – Rozhanovce, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva p. Semanič Miroslav na obdobie 1 mesiaca od 28.09.2017 do 28.10.2017 podľa čl.52/1,2a, ďalej udeľuje disciplinárne sankcie zákaz výkonu funkcie kapitána družstva p. Seman Matej 1235960 na obdobie 1 mesiaca od 28.09.2017 do 28.10.2017 podľa čl.52/1,2a. • FK Rozhanovce pokutu 150€ čl.52/1,2a,6, na základe podnetu ŠTK ObFZ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie Pohára: Slovan Kecerovce – Rozhanovce, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva p. Adamčík Matúš na obdobie 1 mesiaca od 28.09.2017 do 28.10.2017 podľa čl.52/1,2a, ďalej udeľuje disciplinárne sankcie zákaz výkonu funkcie kapitána družstva p. Fuňa Jozef 1321090 na obdobie 1 mesiaca od 28.09.2017 do 28.10.2017 podľa čl.52/1,2a. • FK Nižná Myšľa pokutu 50+5€ podľa čl.57/1a,2, za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí I.triedy dorast: Nižná Myšľa – Vyšná Myšľa. • FK Sokoľany pokutu 50€ podľa čl.53/1d za stretnutie I.triedy dorast: Rozhanovce – Sokoľany, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie hráčovi Jochman Milan 1282486 + 10€ zastavenie športovej činnosti na obdobie 1 mesiaca od 28.09.2017 do 28.10.2017 podľa čl.53/1d,2b. • FK Nová Polhora pokutu 50€ podľa čl.53/1d za stretnutie Prípraviek: Bidovce – Nová Polhora, zároveň udeľuje zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva p. Vengrin Róbert na obdobie 1 mesiaca od 14.09.2017 do 14.10.2017 podľa čl.53/1d,3b. • FK Kokšov-Bakša pokutu 50€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie I.triedy žiakov sk.A: Kalša – Kokšov-Bakša. DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu činnosti rozhodcovi Tóth Jozef podľa čl.63/1a,2a, na obdobie 2 týždňov od 28.09.2017 do 12.10.2017. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2017/2018-0011
Dátum zaevidovania: 29.09.2017 15:30
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ladislav Svajko 10 EUR 29.09.2017 15:31
Ronald Žiga 10 EUR 29.09.2017 15:31
Marián Murajda 10 EUR 29.09.2017 15:31
Gabriel Bartko 5 EUR 29.09.2017 15:31
Patrik Hegeduš 10 EUR 29.09.2017 15:32
Jozef Malik 10 EUR 29.09.2017 15:32
Tomáš Gábor 10 EUR 29.09.2017 15:33
Róbert Horváth 5 EUR 29.09.2017 15:33
Samuel Jasaň 5 EUR 29.09.2017 15:34
Gabriel Figura 10 EUR 29.09.2017 15:34
10 EUR 29.09.2017 15:35
Daniel Bavoľár 10 EUR 29.09.2017 15:36
Tomáš Sedlák 10 EUR 29.09.2017 15:38
Miroslav Semanič 10 EUR 29.09.2017 15:38
Matej Seman 10 EUR 29.09.2017 15:39
Matúš Adamčík 10 EUR 29.09.2017 15:40
Jozef Fuňa 10 EUR 29.09.2017 15:40
5 EUR 29.09.2017 15:40
5 EUR 29.09.2017 15:41
Milan Jochmann 10 EUR 29.09.2017 15:42
5 EUR 29.09.2017 15:42
5 EUR 29.09.2017 15:42
POKUTY