Disciplinárna komisia
KEo-DK-2017/2018-0010
ÚS DK zo dňa 21.09.2017
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Štefánik Juraj 1189999 + 10€ (Košické Oľšany) čl.46/1,2a, - odstojí si v 7.kolo I.triedy Dzurik Samuel 1258668 + 10€ (Jasov) čl.37/3, Csákó Jakub 1168456 + 10€ (Byster) čl.37/3, Na obdobie: Helfen Daniel 1351314 + 5€ (Vyšná Myšľa) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 18.09.2017 do 09.10.2017, Marcin Jakub 1363135 + 5€ (Nižná Myšľa) podľa 48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 18.09.2017 do 09.10.2017, DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Horváth Róbert 1235255 + 10€ (Valaliky) 1 týždeň do 31.01.2018, DK ObFZ žiada písomné vyjadrenie od R – Pohanka Ivan, AR1 – Jalč Peter, FK Kalša „B“, FK Byster a hráča H5 Sedlák Tomáš 1192096 k 90 minúte zo stretnutia II.triedy: Kalša „B“ – Byster. Pod disciplinárnymi opatreniami. DK ObFZ žiada od FK Nižná Myšľa o vyjadrenie sa k 77 minúte stretnutia vbehnutiu diváka na HP a následnému incidentu. Pod disciplinárnymi opatreniami. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2017/2018-0010
Dátum zaevidovania: 21.09.2017 16:14
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Juraj Štefánik 10 EUR 21.09.2017 16:15
Samuel Dzurik 10 EUR 21.09.2017 16:15
Jakub Csákó 10 EUR 21.09.2017 16:15
Daniel Helfen 5 EUR 21.09.2017 16:16
Jakub Marcin 5 EUR 21.09.2017 16:18
Róbert Horváth 10 EUR 21.09.2017 16:18