Disciplinárna komisia
KEo-DK-2017/2018-0008
ÚS DK zo dňa 11.09.2017
DISCIPLINÁRNA KOMISIA 1 stretnutia: Magyar Roman 1216380 + 10€ (Zlatá Idka) čl.45/1,2a, 2 stretnutia: Jano Jozef 1355125 + 5€ (Sokoľany) čl.49/1a,2a, Na obdobie: Figura Gabriel 1148456 + 10€ (Trstené pri Hornáde) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 11.09.2017 do 02.10.2017, Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2017/2018-0008
Dátum zaevidovania: 12.09.2017 10:20
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Roman Magyar 10 EUR 12.09.2017 10:20
Jozef Jano 5 EUR 12.09.2017 10:21
Gabriel Figura 10 EUR 12.09.2017 10:21