Disciplinárna komisia
KEo-DK-2017/2018-0007
ÚS DK zo dňa 07.09.2017
1 stretnutia: Ander Martin 1192748 + 10€ (Byster) čl.37/3, Na obdobie: Horváth Róbert 1235255 + 10€ (Valaliky) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 04.09.2017 do 25.09.2017, DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Šmajda Lukáš 1375870 + 10€ (Nová Polhora) 1 stretnutie do 31.01.2018, Berežňák Maroš 1252651 + 10€ (Trstené pri Hornáde) 1 týždeň do 31.01.2018, Filčák Roland 1078603 + 10€ (Zlatá Idka) 1 týždeň do 31.01.2018, DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Byster pokutu 75+10€ podľa čl.57/1a,2, za HNS divákov po stretnutí II.triedy: Byster – Ruskov. • FK Trstené pri Hornáde pokutu 50€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie I.triedy dorast: Čečejovce – Trstené pri Hornáde. DK ObFZ opätovne žiada FK Tatran Jasov o písomné vyjadrenie sa k stretnutiu I.triedy: Jasov – Zdoba. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2017/2018-0007
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 09:04
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Ander 10 EUR 08.09.2017 09:04
Lukáš Šmajda 10 EUR 08.09.2017 09:05
Maroš Berezňák 10 EUR 08.09.2017 09:07
Roland Filčák 10 EUR 08.09.2017 09:07
10 EUR 08.09.2017 09:08
Róbert Horváth 10 EUR 20.09.2017 11:43
POKUTY