Disciplinárna komisia
KEo-DK-2017/2018-0006
ÚS DK zo dňa 31.08.2017
1 stretnutia: Dzurik Ladislav 1278709 + 10€ (Jasov) čl.37/3, Bartók František 1182413 + 10€ (Mokrance) čl.37/3, Kobulnický Dominik 1226159 + 10€ (Nová Polhora) čl.37/3, od 30.8. Kolesár Patrik 1234389 + 10€ (Zlatá Idka) čl.37/3, Neveloš Dávid 1281858 + 10€ (Nižná Myšľa) čl.37/3, Gábor Tomáš 1232601 + 10€ (Roma Kecerovce) čl.37/3,. 2 stretnutia: Dzurik Samuel 1258668 + 10€ (Jasov) čl.45/1,2a, Gluchman Nikolas 1338033 + 10€ (Zdoba) čl.45/1,2a, Šmajda Lukáš 1375870 + 10€ (Nová Polhora) čl.45/1.2a, od 30.8. Dávid Patrik 1359537 + 5€ (Krásna) čl.45/1,2a, SŽ Na obdobie: Novák Peter 1038955 + 10€ (Zlatá Idka) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 28.08.2017 do 18.09.2017, DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Guľa Martin 1280754 + 10€ (Ruskov) 8 týždňov do 30.06.2018, DK ObFZ zamieta žiadosť TJ Pokrok Zlatá Idka o prekvalifikovanie trestu hráča Filčák Roland 1078602 (hráč si neodstál väčšiu časť trestu). TJ Pokrok Zlatá Idka + 10€. DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Zlatá Idka pokutu 50€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie II.triedy MINIžiakov: Ťahanovce – Zlatá Idka. DK ObFZ žiada FK Byster o písomné vyjadrenie sa k situácii a správaniu sa funkcionárov a divákov po stretnutí II.triedy: Byster – Ruskov. DK ObFZ žiada FK Tatran Jasov o písomné vyjadrenie sa k stretnutiu I.triedy: Jasov – Zdoba. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2017/2018-0006
Dátum zaevidovania: 31.08.2017 19:26
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ladislav Dzurik 10 EUR 01.09.2017 11:04
František Bartók 10 EUR 01.09.2017 11:04
Dominik Kobulnický 10 EUR 01.09.2017 11:04
Patrik Kolesár 10 EUR 01.09.2017 11:05
Dávid Nevelöš 10 EUR 01.09.2017 11:05
Tomáš Gábor 10 EUR 01.09.2017 11:07
Samuel Dzurik 10 EUR 01.09.2017 11:07
Nikolas Gluchman 10 EUR 01.09.2017 11:08
Lukáš Šmajda 10 EUR 01.09.2017 11:08
Patrik Dávid 5 EUR 01.09.2017 11:08
Peter Novák 10 EUR 01.09.2017 11:09
Martin Guľa 10 EUR 01.09.2017 11:09
Roland Filčák 10 EUR 01.09.2017 11:10
POKUTY