Disciplinárna komisia
KEo-DK-2017/2018-0005
ÚS DK zo dňa 24.08.2017
1 stretnutia: Bičkoš Ľudovít 1254554 + 10€ (Kysak) čl.37/3, Forgáč Daniel 1243545 + 10€ (Svinica) čl.37/3, 2 stretnutia: Gergeľ Matúš 1247492 + 10€ (Trstené pri Hornáde) čl.45/1,2a, Na obdobie: Berežňák Maroš 1252651 + 10€ (Trstené pri Hornáde) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 21.08.2017 do 11.09.2017, Filčák Roland 1078603 + 10€ (Zlatá Idka) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 21.08.2017 do 11.09.2017, Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2017/2018-0005
Dátum zaevidovania: 24.08.2017 17:08
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ľudovít Bičkoš 10 EUR 24.08.2017 17:08
Daniel Forgáč 10 EUR 24.08.2017 17:09
Matúš Gergeľ 10 EUR 24.08.2017 17:10
Maroš Berezňák 10 EUR 24.08.2017 17:10
Roland Filčák 10 EUR 24.08.2017 17:11