Disciplinárna komisia
KEo-DK-2017/2018-0003
ÚS DK zo dňa 22.06.2017
DK ObFZ upozorňuje kluby na čl.37/6 a stanovuje výšku kaucie v kategórii dospelí na 50€, dorast na 30€, žiaci 30€ plus prejednávací poplatok. Žiadosť je potrebné podať do začatia súťažného ročníka. Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Hríb Róbert 1223657 + 10€ (Budimír), Czingely František 1258682 + 10€ (Mokrance), Németh Richard 1148002 + 10€ (Mokrance), Uhaľ Jaroslav 1224012 + 10€ (Valaliky), Mackanič Matej 1280590 + 5€ (Trstené pri Hornáde), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Darjanin Patrik 1245201 + 10€ (Seňa) čl.45/1,2a, Oros Adam 1363889 + 5€ (Svinica) čl.37/3, SD sk.A Fabišik Imrich 1353666 + 5€ (Sokoľany) čl.37/3, SŽ sk.B Šimko Dávid 1372568 + 5€ (Sokoľany) čl.37/3, SŽ sk.B Na obdobie: Serfozo Patrik 1351317 + 5€ (Vyšná Myšľa) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 19.06.2017 s prerušením v prestávke, DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie: FK Kalša pokutu 150€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie II.triedy: Dvorníky-Včeláre – Kalša „B“. FK Kokšov-Bakša pokutu 50€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie I.triedy SD sk.B: Turňa nad Bodvou – Kokšov-Bakša. FK Trstené pri Hornáde pokutu 50€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie I.triedy SŽ sk.A: Budimír – Trstené pri Hornáde. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2017/2018-0003
Dátum zaevidovania: 28.07.2017 13:44
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Róbert Hríb 10 EUR 28.07.2017 13:47
František Czingely 10 EUR 28.07.2017 13:47
Richard Németh 10 EUR 28.07.2017 13:48
Jaroslav Uhaľ 10 EUR 28.07.2017 13:48
Matej Mackanič 5 EUR 28.07.2017 13:49
Adam Oros 5 EUR 28.07.2017 13:49
Imrich Fabišik 5 EUR 28.07.2017 13:50
Dávid Šimko 5 EUR 28.07.2017 13:50
Patrik Serfozo 5 EUR 28.07.2017 13:51
Patrik Darjanin 10 EUR 02.08.2017 11:49
POKUTY