Disciplinárna komisia
KEo-DK-2017/2018-0002
ÚS DK zo dňa 27.07.2017
DK ObFZ upozorňuje kluby na čl.37/6 a stanovuje výšku kaucie v kategórii dospelí na 50€, dorast na 30€, žiaci 30€ plus prejednávací poplatok. Žiadosť je potrebné podať do začiatku súťažného ročníka. DK ObFZ uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP 37/6: Hríb Róbert 1223657 (Budimír) + 50€, Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2017/2018-0002
Dátum zaevidovania: 28.07.2017 13:40
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Róbert Hríb 50 EUR 28.07.2017 13:41