Disciplinárna komisia
KEo-DK-2017/2018-0001
ÚS DK zo dňa 13.07.2017
DK ObFZ upozorňuje kluby na čl.37/6 a stanovuje výšku kaucie v kategórii dospelí na 50€, dorast na 30€, žiaci 30€ plus prejednávací poplatok. Žiadosť je potrebné podať do začiatku súťažného ročníka. Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Sinovický Daniel 1280109 + 5€ (Veľká Ida) čl.37/3, SD DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Kysak pokutu 30+5€ podľa čl.58/1d,3, za stretnutie O majstra okresu dorastencov: Kysak – V. Ida. • FK Veľká Ida pokarhanie + 5€ podľa čl.11 za stretnutie O majstra okresu dorastencov: Kysak – V. Ida. DK VsFZ zamieta žiadosť FK Ruskov o prekvalifikovanie trestu hráča Guľa Martin 1280754. FK Ruskov + 10€. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2017/2018-0001
Dátum zaevidovania: 17.07.2017 09:11
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Daniel Sinovický 5 EUR 17.07.2017 09:11
5 EUR 17.07.2017 09:13
5 EUR 17.07.2017 09:13
Martin Guľa 10 EUR 17.07.2017 09:14
POKUTY