Disciplinárna komisia
KEo-DK-2016/2017-0030
ÚS DK zo dňa 15.06.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Hudák Michal 1186141 + 10€ (Valaliky), Zsiga Emanuel 1280018 + 10€ (Valaliky), Závodník Patrik 1280006 + 10€ (Ruskov), Dzugas Michal 1225624 + 10€ (Byster), Vankulič Michal 1288655 + 5€ (Svinica), SD Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Varga Jakub 1332576 + 10€ (Byster) čl.37/3, Na obdobie: Horváth Lukáš 1323676 + 5€ (Kokšov-Bakša) podľa čl.49/1a,2a, a čl.48/1c,2b, na obdobie 6 týždňov od 12.06.2017 do 24.07.2017, DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Haniska pokutu 50€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie I.triedy SD sk.B: Haniska – Veľká Ida. DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu funkcie vedúce p.Habina Lukáš (Kokšov-Bakša) na obdobie 1 mesiaca od 12.06.2017 do 12.07.2017 podľa čl.53/1b,3b + 5€, funkcie kapitána Guľa Daniel 1280745 na obdobie 1 mesiaca od 12.06.2017 do 12.07.2017 podľa čl.53/1b,3b + 5€ a zákaz športovej činnosti Gaži Roman 1323678 na obdobie 1 mesiaca od 12.06.2017 do 12.07.2017 podľa čl.37/5a,5b, a čl.53/1b,2b + 5€. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2016/2017-0030
Dátum zaevidovania: 15.06.2017 18:41
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Hudák 10 EUR 15.06.2017 18:42
Emanuel Zsiga 10 EUR 15.06.2017 18:43
Patrik Závodník 10 EUR 15.06.2017 18:43
Michal Dzugas 10 EUR 15.06.2017 18:43
Michal Vankulič 5 EUR 15.06.2017 18:44
Jakub VARGA 10 EUR 15.06.2017 18:44
Lukáš Horváth 5 EUR 15.06.2017 18:44
5 EUR 15.06.2017 18:44
Daniel Guľa 5 EUR 15.06.2017 18:45
Roman Gaži 5 EUR 15.06.2017 18:45
POKUTY