Disciplinárna komisia
KEo-DK-2016/2017-0029
ÚS DK zo dňa 08.06.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Koneval Michal 1250206+ 10€ (Vyšná Myšľa), Moroň Ivan 1120741 + 10€ (S. Kecerovce), Oros Filip 1280300 + 5€ (Byster), SD Polák Róbert 1280363 + 5€ (Turňa nad Bodvou), SD Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Surgent Erik 1320162 + 10€ (Budimír) čl.45/1a,2, Tóth Peter 1256934 + 10€ (Mokrance) čl.37/3, Capko Michal 1151783 + 10€ (Košické Oľšany) čl.37/3, Fedor Pavol 1192196 + 10€ (Kalša) čl.37/3, Badžo Ernest 1342695 + 5€ (Nižná Myšľa) čl.37/3, SD Matuška Matej 1280624 + 5€ (Trstené pri Hornáde) čl.45/1a,2, SD 3 stretnutia: Vraňo Daniel 1191525 + 10€ (Ruskov) čl.49/1a,2a, Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2016/2017-0029
Dátum zaevidovania: 09.06.2017 11:06
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Koneval 10 EUR 09.06.2017 11:11
Ivan Moroň 10 EUR 09.06.2017 11:12
Filip Oros 5 EUR 09.06.2017 11:12
Róbert Polák 5 EUR 09.06.2017 11:12
Erik Surgent 10 EUR 09.06.2017 11:13
Peter Tóth 10 EUR 09.06.2017 11:13
Michal Capko 10 EUR 09.06.2017 11:13
Pavol Fedor 10 EUR 09.06.2017 11:14
Ernest Badžo 5 EUR 09.06.2017 11:14
Matej Matuška 5 EUR 09.06.2017 11:14
Daniel Vraňo 10 EUR 09.06.2017 11:16