Disciplinárna komisia
KEo-DK-2016/2017-0028
ÚS DK zo dňa 01.06.2017
DK ObFZ upozorňuje kluby na neuhradenú zbernú faktúru za predchádzajúce obdobie Apríl 2017 so splatnosťou faktúry 10.5.2017: Mládež: Turňa nad Bodvou + 5€, Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Čomor Viktor 1224584 + 10€ (Budimír), - pohár Horváth Patrik 1238523 + 10€ (Tatran Jasov), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Sinčák Peter 1168452 + 10€ (Byster) čl.45/1a,2, Grulyo Rajmund 1236913 + 10€ (Dvorníky) čl.37/3, Bobaľ Michal 1245650 + 10€ (S. Kecerovce) čl.37/3, Horváth Patrik 1356446 + 5€ (Kechnec) čl.45/1a,2, SŽ Na obdobie: Žiga Roland 1280050 + 10€ (Tatran Jasov) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 29.05.2017 do 26.06.2017, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Kalmár Roland 1103661 + 10€ (Valaliky) 2 týždne do 30.09.2017, DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Slanská Huta pokutu 50€ podľa RS 7d za nenastúpenie na stretnutie I.triedy dorast sk.A: Vyšná Myšľa – Slanská Huta. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2016/2017-0028
Dátum zaevidovania: 02.06.2017 09:24
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 02.06.2017 09:30
Viktor Čomor 10 EUR 02.06.2017 09:31
Patrik Horváth 10 EUR 02.06.2017 09:31
Peter Sinčák 10 EUR 02.06.2017 09:31
Rajmund Grulyo 10 EUR 02.06.2017 09:32
Michal Bobaľ 10 EUR 02.06.2017 09:32
Patrik Horvath 5 EUR 02.06.2017 09:33
Ronald Žiga 10 EUR 02.06.2017 09:33
Ronald Kalmár 10 EUR 02.06.2017 09:33
POKUTY