Disciplinárna komisia
KEo-DK-2016/2017-0027
ÚS DK zo dňa 25.05.2017
DK ObFZ upozorňuje kluby na neuhradenú zbernú faktúru za predchádzajúce obdobie Apríl 2017 so splatnosťou faktúry 10.5.2017: Mládež: Turňa nad Bodvou + 5€, Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Palečko Matúš 1253644 + 10€ (Nová Polhora), Šuca Marko 1313389 + 10€ (Mokrance), Marťák Dušan 1244809 + 10€ (Valaliky), Nevelöš Erik 1281863 + 10€ (Trstené pri Hornáde), Dzurik Samuel 1258668 + 10€ (Tatran Jasov), - odstál v 20.kole Varga Richard 1251835 + 10€ (Blažice), Horváth Lukáš 1323676 + 5€ (Kokšov – Bakša), SD Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Marťák Dušan 1244809 + 10€ (Valaliky) čl.45/1a,2, - po odstáti 5ŽK Seman Roman 1280104 + 5€ (Svinica) čl.37/3, SŽ Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2016/2017-0027
Dátum zaevidovania: 25.05.2017 15:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 25.05.2017 15:16
Matúš Palečko 10 EUR 25.05.2017 15:16
Marko Šuca 10 EUR 25.05.2017 15:16
Dušan Marťák 10 EUR 25.05.2017 15:17
Erik Nevelöš 10 EUR 25.05.2017 15:17
Samuel Dzurik 10 EUR 25.05.2017 15:18
Richard Varga 10 EUR 25.05.2017 15:19
Lukáš Horváth 5 EUR 25.05.2017 15:20
Dušan Marťák 10 EUR 25.05.2017 15:20
Roman Seman 5 EUR 25.05.2017 15:21