Disciplinárna komisia
KEo-DK-2016/2017-0022
ÚS DK zo dňa 20.04.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Novák Slavomír 1115125 + 10€ (Kysak), Darjanin Patrik 1245201 + 10€ (Seňa), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Čomor Viktor 1224584 + 10€ (Budimír) čl.37/3, 2 stretnutia: Tomasch Roman 1315962 + 10€ (Budimír) čl.48/1b,2a, Na obdobie: Toporčák Štefan 1150370 + 10€ (Nová Polhora) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 5 týždňov od 17.04.2017 do 22.05.2017, DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Trstené pri Hornáde pokutu 50€ podľa RS 7d za nenastúpenie na stretnutie I.triedy žiakov sk.A: Krásna – Trstené pri Hornáde. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2016/2017-0022
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 09:10
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Slavomír Novák 10 EUR 21.04.2017 10:39
Patrik Darjanin 10 EUR 21.04.2017 10:40
Viktor Čomor 10 EUR 21.04.2017 10:40
Roman Tomasch 10 EUR 21.04.2017 10:40
Štefan Toporčák 10 EUR 21.04.2017 10:41
POKUTY