Disciplinárna komisia
KEo-DK-2016/2017-0021
ÚS DK zo dňa 13.04.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Petro Ján 1205308 + 10€ (Mokrance), Lukáč Marián 1148669 + 10€ (Trstené pri Hornáde), Kováč Tomáš 1213113 + 10€ (Ždaňa), Gluchman Gerhard 1181981 + 10€ (Zdoba), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Sekeľ Rastislav 1260752 + 10€ (Svinica) čl.45/1,2a, Šimčák Dušan 1223150 + 10€ (Vyšná Myšľa) čl.37/3, Koper František 1132728 + 10€ (Byster) čl.45/1,2a, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Capko Michal 1151783 + 10€ (Košické Oľšany) 2 stretnutia do 31.07.2017, Koššuth Marián 1092482 + 10€ (Paňovce) 2 týždne do 31.07.2017, Fogaraš Ľubomír 1279638 + 10€ (Kalša) 2 týždne do 31.07.2017, DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie: FK Paňovce pokutu 100€ podľa RS 6h za nedostatočné natáčanie videozáznamu v stretnutí I.triedy: Paňovce – Seňa, DK ObFZ uznáva telesné napadnutie delegovanej osoby v polčasovej prestávke: I.triedy: Paňovce – Seňa, DK ObFZ udeľuje TJ Družstevník Paňovce disciplinárne sankcie pokutu 300+10€ a dáva návrh ŠTK VsFZ na kontumovanie stretnutia 3:0 v prospech TJ MARATÓN Seňa a odpočet 3 bodov po skončení ročníka podľa čl.58/2e,3. Zároveň udeľuje disciplinárne opatrenie zastavenie športovej činnosti a zákaz prístupu k delegovaných osobám hráčovi Cibrík Marián 1095684 na obdobie 18 mesiacov od 13.04.2017 do 13.10.2018 podľa čl.58/2e,4 a čl.9/2b,2c + 10€. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2016/2017-0021
Dátum zaevidovania: 14.04.2017 17:18
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ján Petro 10 EUR 14.04.2017 17:18
Marián Lukáč 10 EUR 14.04.2017 17:18
Tomáš Kováč 10 EUR 14.04.2017 17:19
Gerhard Gluchman 10 EUR 14.04.2017 17:19
Rastislav Sekeľ 10 EUR 14.04.2017 17:20
Dušan Šimčák 10 EUR 14.04.2017 17:20
František Koper 10 EUR 14.04.2017 17:21
Michal Capko 10 EUR 14.04.2017 17:21
Marian Koššuth 10 EUR 14.04.2017 17:22
Ľubomír Fogaraš 10 EUR 14.04.2017 17:23
10 EUR 14.04.2017 17:23
Marián Cibrík 10 EUR 14.04.2017 17:24
POKUTY