Disciplinárna komisia
KEo-DK-2016/2017-0020
ÚS DK zo dňa 06.04.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Čomor Viktor 1224584 + 10€ (Budimír), Cibrík Marián 1095684 + 10€ (Paňovce), Na obdobie: Zsiga Emanuel 1280018 + 10€ (Tatran Jasov) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 5 týždňov od 03.04.2017 do 08.05.2017, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Uhaľ Jaroslav 1224012 + 10€ (Valaliky) 1 stretnutie do 30.06.2017, Neveloš Erik 1281863 + 10€ (Trstené pri Hornáde) 1 týždeň do 30.06.2017, Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2016/2017-0020
Dátum zaevidovania: 07.04.2017 14:47
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Viktor Čomor 10 EUR 07.04.2017 14:48
Marián Cibrík 10 EUR 07.04.2017 14:49
Emanuel Zsiga 10 EUR 07.04.2017 14:49
Jaroslav Uhaľ 10 EUR 07.04.2017 14:50
Erik Nevelöš 10 EUR 07.04.2017 14:50