Disciplinárna komisia
KEo-DK-2016/2017-0017
ÚS DK zo dňa 27.10.2016 - poplatky
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Bujňák Michal 1154730 + 10€ (Zdoba), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Hlucháň Peter 1357768 + 10€ (Slanská Huta) čl.37/3, Kondáš Jozef 1281185 + 5€ (Geča) čl.37/3, 2 stretnutia: Závodník Patrik 1280006 + 10€ (Ruskov) čl.46/1a,2, Na obdobie: Maurský Juraj 1235105 + 10€ (Paňovce) čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 24.10.2016 s prerušením v prestávke, Neveloš Erik 1281863 + 10€ (Trstené pri Hornáde) čl. 48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 24.10.2016 s prerušením v prestávke, DK ObFZ žiada FK Tatran Jasov o dodanie videozáznamu zo stretnutia 12.kola I.triedy: Tatran Jasov – Ždaňa, do 02.11.2016. Pod disciplinárnymi opatreniami. DK ObFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 03.11.2016 o 16:30 hod. aktérov stretnutia I.triedy: Tatran Jasov – Ždaňa, DZ – Sloboda Ján, HU – Dzurik Milan, VD – Zsiga Jozef, KD – Horváth Karol, VH – Takač Martin, KH – Kopáč Tomáš. Zároveň žiada klub TJ Hornád Ždaňa o identifikácia osoby z incidentu na tribúne. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK ObFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 03.11.2016 o 17:00 hod. aktérov stretnutia II.triedy: Ruskov – Rozhanovce, R – Pohanka Ivan, AR1 – Pužér Daniel, DZ – Kozel Jozef, HU – Džubak Ján, VD – Antolík Ladislav, KD – Kunc Peter, VH – Migáč František, KH – Tóth Marián, hráča D č.7 Guľa Martin 1280754. Zároveň má hráč Guľa Martin 1280754 zastavenú činnosť do vyriešenia prípadu. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK ObFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 03.11.2016 o 17:30 hod. aktérov stretnutia I.triedy: Nová Polhora – Paňovce, R – Tóth Jozef, AR1 – Trojčák Michal, DZ – Krupský Július, HU – , VD – Lukačko Stanislav, KD – Német František, VH – Štefanco Peter, KH – Ujco Roman a hráčov D č.19 Capko Michal 1151783, H č.3 Cibrík Marián a H č.7 Koššuth Marian 1092482. Hráči D č.19 Capko Michal 1151783, Hč.3 č.3 Cibrík Marián a H č.7 Koššuth Marian 1092482 majú zastavenú činnosť do vyriešenia prípadu. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK ObFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči FK FC Nová Polhora, dohoda medzi klubom FK FC Nová Polhora a OFK Košické Oľšany, hráč Zlatník Jaroslav 124528. OFK Košické Oľšany + 10€. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2016/2017-0017
Dátum zaevidovania: 11.11.2016 10:33
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Bujňák 10 EUR 11.11.2016 10:33
Peter Hlucháň 10 EUR 11.11.2016 10:34
Jozef Kondáš 5 EUR 11.11.2016 10:34
Patrik Závodník 10 EUR 11.11.2016 10:34
Juraj Maurský 10 EUR 11.11.2016 10:35
Erik Nevelöš 10 EUR 11.11.2016 10:35
Jaroslav Zlatník 10 EUR 11.11.2016 10:35