Disciplinárna komisia
KEo-DK-2016/2017-0016
ÚS DK zo dňa 10.11.2016
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Bartko Štefan 1281471 + 10€ (Trstené pri Hornáde), Puckaň Radko 1200392 + 10 (Zdoba), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Bačovčin Jakub 1213067 + 10€ (Svinica) čl.37/3, Marcin Juraj 1235666 + 10€ (Trstené pri Hornáde) čl.45/1,2a, 2 stretnutia: Uhaľ Jaroslav 1224012 + 10€ (Valaliky) čl.45/1,2a, Kecer Tomáš 1327373 + 10€ (Slanská Huta) čl.45/1,2a, DK ObFZ zamieta odvolanie KŠK Rozhanovce. DK ObFZ posúva odvolanie KŠK Rozhanovce na Odvolaciu komisiu ObFZ. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2016/2017-0016
Dátum zaevidovania: 11.11.2016 09:05
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Štefan Bartko 10 EUR 11.11.2016 09:05
Radko Pučkaň 10 EUR 11.11.2016 09:06
Jakub Bačovčín 10 EUR 11.11.2016 09:06
Juraj Marcin 10 EUR 11.11.2016 09:08
Jaroslav Uhaľ 10 EUR 11.11.2016 09:08
Tomáš Kecer 10 EUR 11.11.2016 09:09