Disciplinárna komisia
KEo-DK-2016/2017-0015
ÚS DK zo dňa 03.11.2016
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Majoroš Patrik 1260944 + 10€ (Seňa), Hríb Róbert 1223657 + 10€ (Budimír), Demko Roland 1225052 + 10€ (Nižná Myšľa), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Hurný Michal 1254555 + 10€ (Kysak) čl.37/3, Ďurica Maroš 1252523 + 10€ (Bidovce) čl.37/3, Polák Róbert 1280363 + 5€ (Turňa nad Bodvou) čl.37/3, 5 stretnutí: Capko Michal 1151783 + 10€ (Nová Polhora) čl.49/1a,2a, Na obdobie: Koššuth Marián 1092482 + 10€ (Paňovce) čl.49/1d,2d, na obdobie 6 mesiacov od 24.10.2016 do 24.04.2017, Cibrík Marián 1095684 + 10€ (Paňovce) čl.49/1d,2d, na obdobie 4 mesiacov od 24.10.2016 do 24.02.2017, Fogaraš Ľubomír 1279638 + 10€ (Kalša) čl.48/1c,2b, a čl.49/1a,2a, na obdobie 5 týždňov od 02.11.2016 s prerušením v prestávke, DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Ždaňa pokutu 250+10€ podľa čl.58/1e,3, za telesné napadnutie delegovanej osoby divákom. • FK Turňa nad Bodvou pokutu 50€ podľa RS 7d za nedohratie stretnutia I.triedy SD sk.B: Kokšov–Bakša – Turňa nad Bodvou, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva p. Erdelyi Atilla na obdobie 3 týždňov od 03.11.2016 s prerušením v prestávke + 5€ a hráčovi Tóth Hajdu Oliver 1279755 zákaz výkonu kapitána družstva na obdobie 3 týždňov od 03.11.2016 s prerušením v prestávke + 5€. DK ObFZ prerokovala prípad II.triedy: Ruskov – Rozhanovce, na základe vyjadrenia OK KR ObFZ neuznala inzultáciu R hráčov družstva domácich, hráča Guľa Martin 1280754 (Ruskov) trestá zastavením činnosti podľa čl.49/1d,2d, na obdobie 12 mesiacov od 24.10.2016 do 24.10.2017 + 10€. Prípad posúva na doriešenie OK ŠTK ObFZ. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2016/2017-0015
Dátum zaevidovania: 04.11.2016 10:17
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Patrik Majoroš 10 EUR 04.11.2016 10:18
Róbert Hríb 10 EUR 04.11.2016 10:19
Roland Demko 10 EUR 04.11.2016 10:19
Michal Hurný 10 EUR 04.11.2016 10:20
Maroš Ďurica 10 EUR 04.11.2016 10:20
Róbert Polák 5 EUR 04.11.2016 10:20
Michal Capko 10 EUR 04.11.2016 10:21
Marian Koššuth 10 EUR 04.11.2016 10:21
Marián Cibrík 10 EUR 04.11.2016 10:21
Ľubomír Fogaraš 10 EUR 04.11.2016 10:22
10 EUR 04.11.2016 10:22
5 EUR 04.11.2016 10:22
Oliver Tóth Hajdu 5 EUR 04.11.2016 10:23
Martin Guľa 10 EUR 04.11.2016 10:23
POKUTY