Disciplinárna komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
KEo-DK-2017/2018-0010ÚS DK zo dňa 21.09.2017
KEo-DK-2017/2018-0009ÚS DK zo dňa 14.09.2017
KEo-DK-2017/2018-0008ÚS DK zo dňa 11.09.2017
KEo-DK-2017/2018-0007ÚS DK zo dňa 07.09.2017
KEo-DK-2017/2018-0006ÚS DK zo dňa 31.08.2017
KEo-DK-2017/2018-0005ÚS DK zo dňa 24.08.2017
KEo-DK-2017/2018-0004ÚS DK zo dňa 17.08.2017
KEo-DK-2017/2018-0003ÚS DK zo dňa 22.06.2017
KEo-DK-2017/2018-0002ÚS DK zo dňa 27.07.2017
KEo-DK-2017/2018-0001ÚS DK zo dňa 13.07.2017