Disciplinárna komisia
Členovia
Mário Petraššovitš
David Gorel
Tajomníci