Komisia rozhodcov
KEo-KR-2016/2017-0014
ÚS KR zo dňa 20.04.2017
1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: Fedák, Lukáč, Medvec, Pohanka, Trojčák M., Ugray, 6eur: Košč, 9eur: Menyhért, 12eur: Jurík. KR upozorňuje že poplatok je nutné uhradiť vždy do konca kalendárneho mesiaca. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac. 2. KR oznamuje, že záujemcovia o rozhodovanie sa môžu hlásiť na adrese kr.obfz@gmali.com, poprípade, pavolgresko@gmail.com. 3. KR oznamuje FK že podnety na KR budú akceptované výhradne formou „podania na komisiu” v systéme ISSF. V prípade námietky musí byť uvedená presná minutáž a popis namietanej situácie. 4. KR nariaďuje DZ aby v majstrovských stretnutiach kontrolovali používanie predpísaného spoločenského oblečenia u R. Prípadné nedostatky DZ uvedie vo svojej správe. 5. KR upozorňuje R, aby v Zápise o stretnutí, uvádzali dôvody napomínaní a vylúčení hráčov, v súlade s aktualizovanými pravidlami futbalu. 6.KR upozorňuje R a DZ, aby v prípade neprístojností, hrubého nešportového správania, inzultácie a v iných podobných prípadoch, formou podania na komisie (DK, KR), popísali problémové situácie. Podanie na komisie sú povinné predložiť všetky delegované osoby z predmetného stretnutia a to bez vyzvania do 48 hodín po ukončení stretnutia.
Rozhodnutie: KEo-KR-2016/2017-0014
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 09:11
Stav: Nové