Komisia rozhodcov
KEo-KR-2016/2017-0013
ÚS KR zo dňa 06.04.2017
1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: Fedák, Lukáč, Pohanka, Trojčák M., Ugray, 6eur: Košč, 9eur: Menyhért, 12eur: Jurík. KR upozorňuje že poplatok je nutné uhradiť vždy do konca kalendárneho mesiaca. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac. 2. KR berie na vedomie pochvalu od:ň - TJ Družstevník Budimír na výkon R Trembeckí, Tabaková, Lumcer zo stretnutia Budimír - Valaliky. - OFK Košické Oľšany na výkon R Bajzík, Kondáš, Lumtzer zo stretnutia Seňa - Košické Oľšany.
Rozhodnutie: KEo-KR-2016/2017-0013
Dátum zaevidovania: 07.04.2017 14:47
Stav: Nové