Komisia rozhodcov
KEo-KR-2016/2017-0009
ÚS KR zo dňa 13.10.2016
1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: Košč, Lukáč, Menyhért, Petraššovitš, Pohanka, Trojčák M., 12eur: Jurík. KR upozorňuje že poplatok je nutné uhradiť vždy do konca kalendárneho mesiaca. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac. 2.KR oznamuje, že záujemcovia o rozhodovanie sa môžu hlásiť na adrese kr.obfz@gmali.com, poprípade, pavolgresko@gmail.com. 3.KR oznamuje R, že od súťažného ročníka 2016/2017 sa ruší odovzdávanie zápisov v papierovej forme na sekretariát ObFZ! Zápisy bude uzatvárať R v systéme ISSF. Naďalej však platí nutnosť vyhotovovať zápisy o stretnutí v papierovej forme. Podpísané zápisy kapitánmi a vedúcimi družstiev v papierovej forme, predzápasové aj pozápasové si R stretnutia uchová do konca súťažného ročníka pre prípadne riešenie na DK, ŠTK, KR (neprístojnosti, neoprávnený štart hráča, či iné okolnosti). 4.KR oznamuje FK, že podnety na KR budú akceptované výhradne formou „podania na komisiu” v systéme ISSF. V prípade námietky musí byť uvedená presná minutáž a popis namietanej situácie. 5. KR nariaďuje DZ aby v majstrovských stretnutiach kontrolovali používanie predpísaného spoločenského oblečenia u R. Prípadné nedostatky DZ uvedie vo svojej správe.
Rozhodnutie: KEo-KR-2016/2017-0009
Dátum zaevidovania: 14.10.2016 11:36
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
8.kolo II.triedy: Zlatá Ida - Kalša "B": Cestovné rozhodcovia R - 18€, AR - 18€. 36 EUR 14.10.2016 11:49