Komisia rozhodcov
Členovia
František Ferenc
František Ivanov
Róbert Tóth
Samuel Gaľa
Tajomníci
Rozhodnutia
KEo-KR-2017/2018-0004ÚS KR zo dňa 09.11.2017
KEo-KR-2017/2018-0003Cestovné náhrady za R a AR
KEo-KR-2017/2018-0002ÚS KR zo dňa 14.09.2017
KEo-KR-2017/2018-0001Ostatné náhrady R