Komisia rozhodcov
Členovia
František Ferenc
František Ivanov
Róbert Tóth
Samuel Gaľa
Tajomníci